Βουίζει η χώρα με τις δηλώσεις Λυκούδη για «τις αποστάσεις και τις διαφορές του» από τις επιλογές του Ποταμιού. Αλλά κανείς – ούτε και ο ίδιος – δεν λέει ποιές είναι αυτές!

Share this:

Comments are Disabled