Απάντηση στο επίμονο ερώτημα «πότε θα φορέσει γραβάτα» έδωσε ο Πρωθυπουργός

Share this:

Comments are Disabled