Εναντίον των «τεχνοκρατικών ελίτ καταφέρθηκε ο Πρωθυπουργός… Μιλώντας πολιτικά, οι τεχνοκρατικές ελίτ είναι αυτοί που θέλουν να ψαλιδίσουν τα όνειρα του λαού να πετάξει. Μιλώντας όμως πρακτικά, οι τεχνοκρατικές ελίτ είναι αυτοί που απλώς του υπενθυμίζουν το νόμο της βαρύτητας

Share this:

Comments are Disabled