«Πολύ ισχυρό το τουρκικό επιχείρημα για την έκδοση των 8 στρατιωτικών» λέει ο Βίτσας. Ναι αλλά κι εμείς μπορούμε πούμε ότι βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη γιατί παρασύρθηκαν παίζοντας Pokemon Go

Share this:

Comments are Disabled